ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА објави оглас за јавна набавка за ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТОНАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ЧЕТИРИ ЈАВНИ ОБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ЛАГ ПЛАЧКОВИЦА.

Сите заинтересирани странки огласот можат да го разгледаат на страницата за електронски набавки на БЈН.

Бројот на огласот е 07962/2020 со краен рок за прибирање на понуди до 17ти Јуни 2020 година, до 12:00 час.

Линк до огласот.