Ревизијата на Стратегија за развој на рурална средина на „ЛАГ Бојмија“

2020-07-13T11:05:02+00:00

  Ревизијата на Стратегија за развој на рурална средина на „ЛАГ Бојмија“ во рамките на проектот „Подобрување на перцепцијата за ЕУ кај руралните граѓани“, кој го спроведува Мрежата за Рурален Развој е во завршна фаза.

Ревизијата на Стратегија за развој на рурална средина на „ЛАГ Бојмија“2020-07-13T11:05:02+00:00

Продолжување на активностите околу ревизијата на Стратегијата на ЛАГ Бојмија

2020-07-13T11:06:57+00:00

Продолжуваат активностите околу ревизијата на Стратегијата за локален развој на рурални подрачја, на територијата на ЛАГ Бојмија. Изминатата недела се заврши со процесот на анализата на моменталната состојба, а се направи ревизија на делот со

Продолжување на активностите околу ревизијата на Стратегијата на ЛАГ Бојмија2020-07-13T11:06:57+00:00
Go to Top