Втора онлајн работилница за ревизија на стратегијата на ЛАГ Малеш – Пијанец

2020-07-13T11:10:38+00:00

На 14 април (вторник) со почеток во 11 часот се одржа втората работилница  како дел од активностите за  ревизија на стратегијата на Локалната Акциска Група Малеш – Пијанец,  која поради ситуацијата со вирусот Covid 19